Ellen Bouter van Woest & Bijster 18 februari 2020

Tijdens de Open Ondernemers Koffie Vallei en Nederveluwe op dinsdag 18 febrauri zal Ellen Bouter van Woest & Bijster meer vertellen of de kunstroute en festival Woest en Bijster. De open Ondernemers Koffie is weer in de Dorpsherberg te Bennekom vanaf 9 uur.

De vorige edities van Woest & Bijster hebben veel mensen enthousiast gemaakt. Er ligt nu de wens om het kunstroute en het festival verder uit te breiden, maar het moet wel binnen de gedachte van de oorspronkelijke opzet blijven. Daarom wil men de komende twee jaren uitproberen of en hoe dat kan plaats vinden. Woest & Bijster 2020 zal daarom anders van opzet zijn dan voorgaande jaren. Er zullen verspreid over het jaar een 4-tal experimenten zijn en dus geen festival. In 2021 wil men gebruik maken van de ervaringen van 2020 en een substantieel grotere route en weer een echt festival organiseren.
In de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken gevoerd met uitvoerders, financiers en overheden. Hierbij is de dekking rondgekomen en zijn er 4 kunstenaars geselecteerd om de experimenten uit te voeren. Onderdeel van het experiment is, dat de kunstenaars tijdens dit jaar elkaar gaan inspireren en meedenken op welke wijze het festival verbeterd kan worden.
De Smeedplaats in Bennekom zal het gehele jaar door op gezette tijden gebruikt worden als plek waar de voorbereidingen plaats vinden voor de edities van 2020 en 2021.

Tijdens de Open Koffie zal Ellen Bouter ingaan op zaken als de nieuwe opzet in 2020 en 2021, de voorbereidingen, selectie van de experimenten en de kunstenaars, de website, de PR, de planning, begroting en financiering.
Na de presentatie van Ellen is er natuurlijk weer volop ruimte voor Netwerken en is de presentatietafel er weer voor brochures en visitekaartjes.