Ellen Bouter van Woest & Bijster 18 februari 2020

Tijdens de Open Ondernemers Koffie Vallei en Nederveluwe op dinsdag 18 febrauri zal Ellen Bouter van Woest & Bijster meer vertellen of de kunstroute en festival Woest en Bijster. De open Ondernemers Koffie is weer in de Dorpsherberg te Bennekom vanaf 9 uur.

De vorige edities van Woest & Bijster hebben veel mensen enthousiast gemaakt. Er ligt nu de wens om het kunstroute en het festival verder uit te breiden, maar het moet wel binnen de gedachte van de oorspronkelijke opzet blijven. Daarom wil men de komende twee jaren uitproberen of en hoe dat kan plaats vinden. Woest & Bijster 2020 zal daarom anders van opzet zijn dan voorgaande jaren. Er zullen verspreid over het jaar een 4-tal experimenten zijn en dus geen festival. In 2021 wil men gebruik maken van de ervaringen van 2020 en een substantieel grotere route en weer een echt festival organiseren.
In de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken gevoerd met uitvoerders, financiers en overheden. Hierbij is de dekking rondgekomen en zijn er 4 kunstenaars geselecteerd om de experimenten uit te voeren. Onderdeel van het experiment is, dat de kunstenaars tijdens dit jaar elkaar gaan inspireren en meedenken op welke wijze het festival verbeterd kan worden.
De Smeedplaats in Bennekom zal het gehele jaar door op gezette tijden gebruikt worden als plek waar de voorbereidingen plaats vinden voor de edities van 2020 en 2021.

Tijdens de Open Koffie zal Ellen Bouter ingaan op zaken als de nieuwe opzet in 2020 en 2021, de voorbereidingen, selectie van de experimenten en de kunstenaars, de website, de PR, de planning, begroting en financiering.
Na de presentatie van Ellen is er natuurlijk weer volop ruimte voor Netwerken en is de presentatietafel er weer voor brochures en visitekaartjes.

 

Mediation Het Vertrouwen

Open Coffee Bennekom gaat weer van start op 21 januari 2020 Wat kan je doen als er sprake is van ziekteverzuim met een onderliggend conflict, wanneer er onenigheid is met een leidinggevende of collega, of als een verstoorde arbeidsrelatie … [Lees verder]

Presentatie Motivation for Life – GAiN

Op dinsdag 17 december heeft Herbert Mombarg tijdens onze Open Ondernemers Koffie een presentatie gegeven over de crèche/school Motivation for Life in een township bij Pretoria in Zuid Afrika. Motivation for Life bestaat nu uit een aantal … [Lees verder]

Nieuwe belastingregels voor ondernemers uitgelegd

De derde dinsdag van september.. prinsjesdag.. werden er allerlei wijzigingen in regelingen voor ondernemers gepresenteerd. Wat betekent dat nu voor ons. Wat gaat er aan de KOR veranderen en wat moet ik doen.... Twee maanden na datum krijgen we hier … [Lees verder]

Ruimte voor ondernemersnetwerken

Dinsdag 17 september is er weer een Open Ondernemers Koffie Vallei en Nederveluwe. In de vakantie is er vaak ruimte om even te herbezinnen op je werk. Wellicht is één van de voornemens wel om te kijken of er wellicht leuke ondernemers netwerken in de … [Lees verder]