Open Ondernemers Koffie maart wegens Corona afgelast!!

Dinsdag 17 maart is er geen Open Ondernemers Koffie Vallei en Nederveluwe. Online netwerken gaat wel gewoon door. Bezoek onze facebookgroep en laat daar een korte pitch achter. Stel jou en je bedrijf kort voor en maak jezelf online zichtbaar in onze groep. We zien jullie hopelijk weer in april. Locatie maken we nog bekend. Planning is om in april te gaan speeddaten.

Ellen Bouter van Woest & Bijster 18 februari 2020

Tijdens de Open Ondernemers Koffie Vallei en Nederveluwe op dinsdag 18 febrauri zal Ellen Bouter van Woest & Bijster meer vertellen of de kunstroute en festival Woest en Bijster. De open Ondernemers Koffie is weer in de Dorpsherberg te Bennekom vanaf 9 uur.

De vorige edities van Woest & Bijster hebben veel mensen enthousiast gemaakt. Er ligt nu de wens om het kunstroute en het festival verder uit te breiden, maar het moet wel binnen de gedachte van de oorspronkelijke opzet blijven. Daarom wil men de komende twee jaren uitproberen of en hoe dat kan plaats vinden. Woest & Bijster 2020 zal daarom anders van opzet zijn dan voorgaande jaren. Er zullen verspreid over het jaar een 4-tal experimenten zijn en dus geen festival. In 2021 wil men gebruik maken van de ervaringen van 2020 en een substantieel grotere route en weer een echt festival organiseren.
In de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken gevoerd met uitvoerders, financiers en overheden. Hierbij is de dekking rondgekomen en zijn er 4 kunstenaars geselecteerd om de experimenten uit te voeren. Onderdeel van het experiment is, dat de kunstenaars tijdens dit jaar elkaar gaan inspireren en meedenken op welke wijze het festival verbeterd kan worden.
De Smeedplaats in Bennekom zal het gehele jaar door op gezette tijden gebruikt worden als plek waar de voorbereidingen plaats vinden voor de edities van 2020 en 2021.

Tijdens de Open Koffie zal Ellen Bouter ingaan op zaken als de nieuwe opzet in 2020 en 2021, de voorbereidingen, selectie van de experimenten en de kunstenaars, de website, de PR, de planning, begroting en financiering.
Na de presentatie van Ellen is er natuurlijk weer volop ruimte voor Netwerken en is de presentatietafel er weer voor brochures en visitekaartjes.

 

Mediation Het Vertrouwen

Open Coffee Bennekom gaat weer van start op 21 januari 2020

Wat kan je doen als er sprake is van ziekteverzuim met een onderliggend conflict, wanneer er onenigheid is met een leidinggevende of collega, of als een verstoorde arbeidsrelatie zorgt voor stress, burn-out, haat en nijd, of pesten? Mocht je ZZP’er zijn en geen collega’s hebben maar wél een lastig conflict met een opdrachtgever of met een klant, dan kan mediation je daar op dezelfde wijze tot een oplossing helpen.
Ga je het juridisch gevecht aan? Huur je een advocaat in en start je een veelal langdurig proces waarbij je niet zelf aan het roer zit? Of wil je inbreng houden in de oplossing en zelf medebeslissend zijn, een afgebakend traject ingaan en bovendien overzicht over de kosten houden? Dan is mediation een geschikte methode om samen een toekomstbestendige oplossing te bereiken. Met een slagingspercentage van ruim 85% zijn al velen voorgegaan die zeer tevreden de hand hebben kunnen schudden van ‘die ander’ waarmee eerst toch echt niet te praten was…

Annette de Boer van Mediation Het Vertrouwen zal ingaan op de mogelijkheden van mediation om gezamenlijk een arbeidsconflict op te lossen.

Presentatie Motivation for Life – GAiN


Op dinsdag 17 december heeft Herbert Mombarg tijdens onze Open Ondernemers Koffie een presentatie gegeven over de crèche/school Motivation for Life in een township bij Pretoria in Zuid Afrika.

Motivation for Life bestaat nu uit een aantal golfplaten gebouwtjes. Haar ambitie is uit te groeien tot een multifunctioneel centrum in de regio met het doel de armoede in de regio te bestrijden.
De initiatieven vanuit de Township komen en GAIN daarbij wil ondersteunen met geld en inzet.

Herbert werkt vanuit de hulporganisatie Global Aid Network (GAiN) aan dit project.

Wil je het project Motivation for Life ondersteunen kan dat o.a. door een gift naar NL29ABNA0451636015 t.n.v. GAiN Driebergen o.v.v. Project 7092. De gift is aftrekbaar van de belasting.
Wil je meer informatie kan je contact opnemen met Herbert Mombarg (email h.mombarg@gainhelpt.nu ) of via www.gainhelpt.nu